O szkole

03:54 Magda 0 Comments

Szkoła istnieje od 2004 roku. Od 2007 roku mamy przyznany status szkoły ekspery-mentalnej.  Posiadamy zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - MEN). W 2008 roku wystapiliśmy do Międzynaro-dowego Związku Szkół Waldorfskich o potwierdzenie przynależności szkoły do nurtu pedagogiki waldorfskiej. Została nam przyznana licencja do posługiwania sie nazwą "pedagogika waldorfska" i "szkola waldorfska". Pracujemy w oparciu o program waldorfski napisany przez Pana Adama Winiarczyka.

Współpracujemy z międzynarodowym związkiem wspierającym pedagogikę waldorfską - IAO. Wspólnie, regularnie organizujemy otwarte szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych tą forma nauczania.

W 2009 roku podjeliśmy współpracę z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmując studentów na dwumiesięczne hospitacje zajeć oraz wykłady i warsztaty.

W 2010 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatów kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia organizowane są na terenie przedszkoli.